ביטוחי נופש וחופש
Call-us

מבוטח יקר,
שים לב, הפעולות המקווננות האפשריות עבור פוליסות שנרכשו:

פוליסות שתאריך תחילתן טרם עבר:

1. צפיה/משלוח לכתובת דוא"ל, 2. שינוי תאריכים/קיצור/הארכה, 3. ביטול הפוליסה.

פוליסות שתאריך תחילתן עבר:

1. צפיה/משלוח לכתובת דוא"ל, 2. הארכת הפוליסה.
לכל פעולה נוספת אנא צור קשר עם סוכנות הביטוח.

טיפול בפוליסות קיימות

מכאן ניתן לבדוק ולבצע שינויים בפוליסות פעילות, כגון הדפסה חוזרת, שליחה חוזרת לדואר האלקטרוני, שינוי תאריכים, ביטול וביצוע הארכת תקופת הביטוח.
על מנת לגשת לפוליסה, יש להזין את מספר הפוליסה המקוצר (רק הספרות מימין לאפסים) ובנוסף את 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי עימו נרכשה הפוליסה.

איתור פוליסות במערכת

במקרה ואינך זוכר את מספר הפוליסה , ניתן לקבל את רשימת הפוליסות לדואר האלקטרוני, אשר הוזן בקניית הפוליסה באתר.